dr Aleksander Misiak

Część pisemna egzaminu poprawkowego z matematyki (II semestr) dla kierunku Budownictwo odbędzie się dnia 05.09.2017 r., o godzinie 9:00 w sali 302, oraz 12.09.2017 r., o godz. 9:00 w sali 302.