dr Aleksander Misiak

Część pisemna egzaminu z matematyki (I semestr) dla kierunku Budownictwo odbędzie się dnia 02.02.2017 r. i 09.02.2017 r. (terminy do wyboru), o godzinie 9:00 w sali 360, oraz termin poprawkowy 16.02.2017 r. o godzinie 9:00 w sali 360. Część ustna egzaminów odbędzie się dnia następnego po części pisemnej w Studium Matematyki od godziny 9:00.