dr Aleksander Misiak

Część pisemna egzaminu poprawkowego z matematyki (II semestr) dla kierunku Budownictwo odbędzie się dnia 09.11.2017 r., o godzinie 16:00 w sali 117 BMW.