dr Aleksander Misiak

Część pisemna egzaminu poprawkowego z matematyki (I semestr) dla kierunku Budownictwo odbędzie się dnia 14.06.2017 r., o godzinie 16:00 w sali 117 BMW.