dr Aleksander Misiak

Część pisemna egzaminu z matematyki (II semestr) dla kierunku Budownictwo odbędzie się:

- 22.06.2018r., o godzinie 9:15 w sali 302 WBiA;

- 2.07.2018r., o godzinie 9:15 w sali 302 WBiA.