dr Aleksander Misiak

Część pisemna egzaminu  z matematyki (I semestr) dla kierunku Budownictwo odbędzie się w dniach:

1) 8.02.2018 r., o godzinie 9:00 w sali 360 WBiA,

2) 15.02.2018 r., o godzinie 9:00 w sali 360 WBiA.

Terminy do wyboru. Część ustna następnego dnia po części pisemnej.