Doktoraty

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego

Rok uzyskania tytułu doktora

1

dr Laskowski Włodzimierz

2016
2

dr Stefaniak Piotr

2015

3

dr Bohonos Adam

2012

4

dr Rosiak Jolanta

2012

5

dr Dariusz Pączka

2010

6

dr Monika Perl

2008

7

dr Przemysław Kamiński

2008

8

dr Iglewska-Nowak Ilona

2007

9

dr Alicja Szymaszkiewicz

2007

10

dr Maciej Zwierzchowski

2004

11

dr Magdalena Kucharska

2003