dr Grażyna Hajduk-Chmielewska

godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.00

 

 

9.00-10.00

 

 

10.00-11.00

 

Matematyka W

WIMiM, s. 305

Matematyka Ć

WIMiM, s.14 BMW

11.00-12.00

 

Matematyka W

WIMiM, s. 305

Matematyka Ć

WIMiM, s.14 BMW

12.00-13.00

Matematyka W

WIMiM, s.14 BMW

 

Matematyka Ć

WIMiM, s.14 BMW

 

13.00-14.00

Matematyka W

WIMiM, s.14 BMW 

Matematyka Ć

WIMiM, s.14 BMW

 

14.00-15.00

Matematyka Ć

WIMiM, s.14 BMW

 

 

 

15.00-16.00

Matematyka Ć

WIMiM, s.14 BMW

 

 

16.00-17.00

 

  

17.00-18.00