dr Maciej Zwierzchowski

godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.00

 

Analiza matematyczna Ćw

AR, A3, s. 115 BMW

9.00-10.00

 

Analiza matematyczna Ćw

AR, A1, s. 115 BMW

Analiza matematyczna W

AR, s. WE-301 C

Matematyka Ćw

gr. 01, s. 117 WTMiT

10.00-11.00

 

 

Analiza matematyczna W

AR, s. WE-301 C

Matematyka Ćw

gr. 01, s. 117 WTMiT

11.00-12.00

 

 

Matematyka Ćw

gr. M201, s. 117 WTMiT

12.00-13.00

 

Analiza matematyczna Ćw

AR, A2, s. 115 BMW

Matematyka Ćw

gr. M201, s. 117 WTMiT

13.00-14.00

 

 

14.00-15.00

 

 

15.00-16.00

 

 

 

 

16.00-17.30

 

 

 

  

17.45-19.15