dr Alicja Szymaszkiewicz

ZALICZENIE POPRAWKOWE Z II-go SEMESTRU Z MATEMATYKI
            I ROK KIERUNEK TRANSPORT
06.09.2016 (wtorek) godz. 9.00, s. 117(BMW)

EGZAMIN POPRAWKOWY Z II-go SEMESTRU Z MATEMATYKI
         I ROK KIERUNEK TRANSPORT
09.09.2016(piątek) godz. 09.00, s.117(BMW)

 

 

 

TERMINY EGZAMINÓW Z MATEMATYKI
   I ROK KIERUNEK TRANSPORT

1. 21.06.2016(wtorek) godz. 09.00, s.14(BMW)-I termin;
2. 23.06.2016(czwartek) godz. 09.00, s.14(BMW)-II termin;
3. 29.06.2016(środa) godz. 09.00, s.14(BMW)-egzamin poprawkowy.