Konsultacje

 

Kierownik:

Adj.dydakt. dr Ewert-Krzemieniewski Stanisław: środy: 12:00-14:00

 

Zastępca Kierownika:

Adj.dr Zwierzchowski Maciej: środy: 12:00-14:00

 

Pracownicy:

Adj.dr Banakiewicz Michał: środy: 12:00-14:00

Adj.dr Bohonos Adam: środy: 12:00-14:00, czwartki: 12:00-13:00

Adj.dr hab. Iglewska-Nowak Ilona: środy: 12:00-14:00

Adj.dr Laskowski Włodzimierz: środy: 12:00-14:00

Adj.dr Piotr Stefaniak: środy: 12:00-14:00

Adj.dr Szymaszkiewicz Alicja: środy: 12:00-14:00

 

Adj.dydakt. dr Kucharska Magdalena: środy: 12:00-14:00

Adj.dydakt. dr Perl Monika: poniedziałki: 12:00-14:00

Adj.dydakt. dr Stępień Zofia: środy: 12:00-14:00

 

Asyst.mgr Firkowski Mateusz: środy: 12:00-14:00

Asyst.mgr Kowalski Arnold: środy: 12:00-14:00