Rok 2008

1. Bohonos, Adam; Płuciennik, Ryszard, Modulus of dentability in L1+L, Function spaces VIII, 39–51, Banach Center Publ., 79, Polish Acad. Sci. Inst. Math., Warsaw, 2008. 

2. Ewert-Krzemieniewski, Stanisław, Conformally flat totally umbilical submanifolds in some semi-Riemannian manifolds, Kyungpook Math. J. 48 (2008), no. 2, 183–194. 

3. Foralewski, Paweł; Hudzik, Henryk; Szymaszkiewicz, Alicja, Local rotundity structure of Cesàro-Orlicz sequence spaces, J. Math. Anal. Appl. 345 (2008), no. 1, 410–419.

4. Ignaczak, Ewa, Wyznaczanie ekstremów funkcji dwóch zmiennych techniką uzmienniania stałej z wykorzystaniem aplikacji GRAPH, Tradycyjne i nowoczesne nauczanie matematyki. Matematyka stosowana, Szczecin 2008, 69–74.

5. Misiak, Aleksander; Stasiak, Eugeniusz, G-space of isotropic directions and G-spaces of φ-scalars with G=O (n,1,R), Math. Bohem. 133 (2008), no. 3, 289–298.

6. Nowacki, M.; Droździk, M.; Safranow, K.; Kamiński, M.; Sulikowski, T.; Zietek, Z.; Romanowski, M.; Sienko, J.; Mizerski, A.; Ignaczak, E.; Domanski, L.; Pabisiak, K.; Bohatyrewicz, R.; Ostrowski, M., Does calcium channel blocker improvement of perfusion impact the functioning of kidney graft in early period after transplantation?, Transplant, Proc. 40 (2008), no. 4, 1056-8.

7. Pączka, Dariusz; Nguyen, Hong Thai, Generalized gradients for locally Lipschitz integral functionals on non-Lp-type spaces of measurable functions, Function Spaces VIII, 135–156, Banach Center Publ., 79, Polish Acad. Sci. Inst. Math., Warsaw, 2008.

8. Pączka, Dariusz; Nguyen, Hong Thai, The Young measure representation for weak cluster points of sequences in M-spaces of measurable functions, Bull. Pol. Acad. Sci. Math. 56 (2008), no. 2, 109–120. 

9. Rosiak, Jolanta, The exponent of the primitive partial join of graphs, Graph Theory Notes N.Y. 54 (2008), 29–33. 

10. Stȩpień, Zofia, The Lalonde-McDuff conjecture for nilmanifolds, Differential Geom. Appl. 26 (2008), no. 3, 267–272.