Rok 2011

1. Bohonos, Adam; Płuciennik, Ryszard, A strongly extreme point need not be a denting point in Orlicz spaces equipped with the Orlicz norm, Function spaces IX, 37–44, Banach Center Publ., 92, Polish Acad. Sci. Inst. Math., Warsaw, 2011. 

2. Chill, Ralph; Radzki, Wiktor, Stabilization of solutions of dissipative Hamiltonian systems, J. Math. Anal. Appl. 380 (2011), no.2, 750–758.

3. Szmuksta-Zawadzka, Maria, Matematyka w uczelniach technicznych, Szczecin 2011, ISBN 978–83–7663-088–5.

4. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Ignaczak, Ewa, Podsumowanie obrad XIV ogólnopolskiej konferencji: Nauczanie Matematyki w Uczelniach Technicznych, Matematyka Stosowana, Numer Specjalny: Matematyka Użytkowa, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego 12/53 (2011) 59–63.

5. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Modele hierarchiczne dla danych sezonowych o odniesieniu do analizy wariancji, Oeconomica 285 (62), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011, 97–104.

6. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w mikroskali, Matematyka i Ryzyko, Społeczna rola statystyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 165 (2011) 152–161.

7. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, The Ex Post Analysis of the Forecast Accuracy of Liquid Fuel Sales for Daily Data, Ekonometria 32, Publishing House of Wrocław Uniwersity of Economics; Wrocław 2011, 194–204.

8. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu przewozów ładunków w Polsce, Zeszyty Naukowe, Akademia Morska w Szczecinie, 27 (99) z. 2 (2011) 80–85.