Rok 2014

1. Bohonos, Adam; Płuciennik, Ryszard, Lambda-punkty w przestrzeniach Orlicza, Journal of Convex Analysis, Volume 21 (2014), No. 1, 147-166.

2. Ewert-Krzemieniewski, Stanisław, Totally geodesic submanifolds in tangent bundle with g-natural metric, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, Vol. 11 (2014), 1460033 (9 pages).

3. Ewert-Krzemieniewski, Stanisław, On Killing vector fields on a tangent bundle with g-natural metric, Part I, Note di Matematica, 34 (2014), no 2. 107-133.

4. Laskowski, Włodzimierz, Nguyen, Hong Thai, Effective energy integral functionals for thin films with bending moment in the Orlicz-Sobolev space setting, Function Spaces X, Banach Center Publications, Volume 102, Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2014, 143-167.

5. Pasewicz, Wiesław, On Stochastic Model of the Transport Process.

6. Stȩpień, Zofia; Szymaszkiewicz, Alicja; Szymaszkiewicz, Lucjan; Zwierzchowski, Maciej, 2-Rainbow domination number of Cn□C5, Discrete Appl.Math. 170 (2014), 113–116.

7. Stępień, Zofia; Zwierzchowski, Maciej, 2-Rainbow domination number of Cartesian products: Cn□C3 and Cn□C5, J. Comb. Optim., (2014), no. 4, 748-755.

8. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Wykorzystanie modeli "hybrydowych" w prognozowaniu brakujących danych w szeregach ze złożoną okresowością (sezonowością), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Rozważania ogólne, Modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, 72–83.

9. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Modele wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 2014, 313(76)3, 137-146.