Rok 2016

1. Iglewska-Nowak, Ilona, Multiresolution on n-Dimensional Spheres, Kyushu Journal of Mathematics, Vol.70, No.2, 2016, 353-374.

2. Iglewska-Nowak, Ilona, Directional wavelets on n-dimensional spheres, Applied and Computational Harmonic Analysis, 2016.

3. Iglewska-Nowak Ilona, Semi-continuous and discrete wavelet frames on n-dimensional spheres, Applied and Computational Harmonic Analysis, 40, 2016, 529-552.

4. Kowalski, Arnold; Marchenko, I.I., On the Maximum Points and Deviations of Meromorphic Minimal Surfaces, Matematychni Studii, V.46, No.2, 137-151.

5. Laskowski, Włodzimierz; Nguyen, Hong Thai, Effective energy integral functionals for thin films with three dimensional bending moment in the Orlicz-Sobolev space setting, Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimalization, 36, 2016, 7-31.

6. Stępień, Zofia; Misiak, Aleksander; Szymaszkiewicz, Alicja; Zwierzchowski, Maciej; Szymaszkiewicz, Lucjan, A note on the no-three-in-line problem on a torus, Discrete Mathematics, 339, 2016, 217-221.

7. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan,  Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości dla luk niesystematycznych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XVII/1, 2016, 121-136.

8. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan,  Modele nieklasyczne w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością z lukami systematycznymi - analiza empiryczna, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 291, 2016, 102-115, ISSN 2083-8611.