dr Aleksander Misiak

Część pisemna egzaminu poprawkowego z matematyki (II semestr) dla kierunku Budownictwo odbędzie się:

- 15.11.2018, godz. 16:00, s. 116 BMW.