dr Grażyna Hajduk-Chmielewska

WYNIKI ZALICZENIA Z DN. 29. 01.13 - IM i ZiP

 

Ćwiczenia zaliczyli:

IM: M. Hebda, M. Piątek, Ł. Senger, R. Zaleski .

ZiP: I. Cieślakowski, K. Kwiatkowska, J.Rokoszewski.