Doktoraty

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego

Rok uzyskania tytułu doktora

1dr Banakiewicz Michał2019
2

dr Laskowski Włodzimierz

2016
3

dr Stefaniak Piotr

2015

4

dr Bohonos Adam

2012

5

dr Rosiak Jolanta

2012

6

dr Dariusz Pączka

2010

7

dr Monika Perl

2008

8

dr Przemysław Kamiński

2008

9

dr Iglewska-Nowak Ilona

2007

10

dr Alicja Szymaszkiewicz

2007

11

dr Maciej Zwierzchowski

2004

12

dr Magdalena Kucharska

2003