Habilitacje

Dnia 18.06.2019 dr Ilona Iglewska-Nowak, na podstawie osiągnięcia naukowego nt.:

"Teoria ciągłych transformat falkowych na sferach n-wymiarowych i dyskretnych ramek falkowych dla L2(Sn)"

oraz przedstawionego dorobku naukowego uzyskała stopień naukowy 

DOKTORA HABILITOWANEGO

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka,

nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej.