Konsultacje

 

Kierownik:

St.wykł.dr Ewert-Krzemieniewski Stanisław: środy: 12:00-14:00

 

Zastępca Kierownika:

Adj.dr Zwierzchowski Maciej: środy: 12:00-14:00

 

Pracownicy:

Adj.dr Bohonos Adam: środy: 12:00-14:00

Adj.dr hab. Iglewska-Nowak Ilona: środy: 12:00-14:00

Adj.dr Laskowski Włodzimierz: środy: 12:00-14:00

Adj.dr Piotr Stefaniak: środy: 12:00-14:00

Adj.dr Szymaszkiewicz Alicja: środy: 12:00-14:00

 

St.wykł.dr Hajduk-Chmielewska Grażyna: środy: 12:00-14:00

St.wykł.dr Kucharska Magdalena: środy: 12:00-14:00

St.wykł.dr Misiak Aleksander: środy: 12:00-14:00

St.wykł.dr Perl Monika: środy: 12:00-14:00

St.wykł.dr Stępień Zofia: środy: 12:00-14:00

 

 

Asyst.dr Banakiewicz Michał: środy: 12:00-14:00

Asyst.mgr Kowalski Arnold: środy: 12:00-14:00