Skład osobowy pracowników Studium Matematyki

Imię i nazwisko Kontakt telefoniczny, adres e-mail

Adiunkt dydakt. dr Ewert-Krzemieniewski Stanisław

Kierownik Studium Matematyki

91 449-48-16

e-mail: ewert@zut.edu.pl

 

Adj. dr Zwierzchowski Maciej

Zastępca Kierownika Studium Matematyki

91 449-49-51

e-mail: mzwierz@zut.edu.pl

Adiunkt dr Banakiewicz Michał

91 449-48-26

e-mail: mbanakiewicz@zut.edu.pl
Adj. dr Bohonos Adam

91 449-46-28

e-mail: abohonos@zut.edu.pl

Adj. dr hab. Iglewska-Nowak Ilona

91 449-48-26

e-mail: iiglewskanowak@zut.edu.pl

homepage: iiglewskanowak.zut.edu.pl

Adj. dr Laskowski Włodzimierz

91 449-48-26

e-mail: wlaskowski@zut.edu.pl

Adj. dr Stefaniak Piotr

91 449-48-26

e-mail: pstefaniak@zut.edu.pl

homepage: pstefaniak.zut.edu.pl

Adj. dr  Szymaszkiewicz Alicja

91 449-49-51

e-mail: alicjasz@zut.edu.pl

Adiunkt dydakt. dr Kucharska Magdalena

91 449-48-26

e-mail: mkucharska@zut.edu.pl

Adiunkt dydakt.  dr Perl Monika

91 449-48-26

e-mail: mperl@zut.edu.pl

Adiunkt dydakt. dr Stępień Zofia

91 449-48-26

e-mail: zstepien@zut.edu.pl

homepage: stepien.zut.edu.pl

Asyst. mgr Firkowski Mateusz

91 449-48-26

e-mail: mateusz.firkowski@zut.edu.pl

Asyst. mgr Kowalski Arnold

 

91 449-48-26

e-mail: arnold.kowalski@zut.edu.pl

mgr Olszewska Marta

Pracownik administracyjny SM

91 449-48-26

e-mail: molszewska@zut.edu.pl