Rok 2009

1. Ewert-Krzemieniewski, Stanisław, On intrinsic and induced linear connections on semi-Riemannian manifolds, Etayo, Fernando (ed.) et al., Geometry and physics. XVII international fall workshop on geometry and physics, Castro Urdiales, Spain, 3–6 September 2008. Melville, NY: American Institute of Physics (AIP) (ISBN 978-0–7354-0666–7/pbk). AIP Conference Proceedings 1130, 134–144 (2009). 

2. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan; O prognozowaniu na podstawie modeli Holta-Wintersa dla pełnych i niepełnych danych, Prognozowanie, redaktor naukowy Paweł Dittmann; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 38 (2009), 85–99.