Rok 2013

1. Iglewska-Nowak, Ilona; Holschneider, Matthias, Irregular Gabor frames, Kyushu J.Math. 67 (2013), no. 1, 237–247.

2. Laskowski, Włodzimierz; Nguyen, Hong Thai, Effective energy integral functionals for thin films in the Orlicz-Sobolev space setting, Demonstratio Math, 46 (2013), no. 3,  585–604. 

3. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Wykorzystanie oszczędnych modeli harmonicznych w prognozowaniu na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 309, Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki, (2013), 261–277.

4. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Modele Harmoniczne ze złożoną sezonowością w prognozowaniu szeregów czasowych z lukami systematycznymi, Quantitative Methods in Economics, T.14, no. 3, 2013, 81–90.

5. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, O metodzie prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości z lukami systematycznymi, Ekonometriam Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t.4(38), Wrocław 2012, 173–185.

6. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Misiak, Aleksander; Stasiak, Eugeniusz, The invariants of a pair of directions in geometry E1n and their interpretation, Demonstratio Math, 46 (2013), no. 2, 361–371.

7. Walczak, Rafał; Hajduk, Bogusław, On vector fields having properties of Reeb fields, Topol. Methods Nonlinear Anal. 41 (2013), no. 2, 401–408.