Rok 2016

1. Iglewska-Nowak, Ilona, Multiresolution on n-Dimensional Spheres, Kyushu Journal of Mathematics, Vol.70, No.2, 2016, 353-374, doi: 10.2206/kyushujm.70.353.

2. Iglewska-Nowak, Ilona, Directional wavelets on n-dimensional spheres, Applied and Computational Harmonic Analysis, 2016, dx.doi.org/10/1016/j.acha.2016.04.008.

3. Kowalski, Arnold; Marchenko, I.I., On the Maximum Points and Deviations of Meromorphic Minimal Surfaces, Matematychni Studii, V.46, No.2, 137-151, doi:10.15330/ms.46.2.137-151.

4. Laskowski, Włodzimierz; Nguyen, Hong Thai, Effective energy integral functionals for thin films with three dimensional bending moment in the Orlicz-Sobolev space setting, Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimalization, 36, 2016, 7-31, doi: 10.7151/dmdico.1179.

5. Stępień, Zofia; Misiak, Aleksander; Szymaszkiewicz, Alicja; Zwierzchowski, Maciej; Szymaszkiewicz, Lucjan, A note on the no-three-in-line problem on a torus, Discrete Mathematics, 339, 2016, 217-221.

6. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan,  Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości dla luk niesystematycznych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XVII/1, 2016, 121-136.

7. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan,  Modele nieklasyczne w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością z lukami systematycznymi - analiza empiryczna, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 291, 2016, 102-115, ISSN 2083-8611.