Aktualności

Matematyka w obiektywie 20.09.2021 12:14

Zapraszamy do udziału w XII edycji konkursu „Matematyka w obiektywie” w terminie 1.09–1.11.2021 r. Konkurs ten jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Mathematics in Focus”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Konkurs wspomaga edukację matematyczną, proces matematycznego myślenia; popularyzuje wiedzę i kulturę matematyczną. Ma charakter powszechny i jest całkowicie bezpłatny. Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

Plakat 12 edycji konkursu Matematyka w obiektywie