2005 - 2009

2009

 1. Ewert-Krzemieniewski Stanisław, „On intrinsic and induced linear connections on semi-Riemannian manifolds”, Etayo, Fernando (ed.) et al., Geometry and physics. XVII international fall workshop on geometry and physics, Castro Urdiales, Spain, 3–6 September 2008. Melville, NY: American Institute of Physics (AIP) (ISBN 978-0–7354-0666–7/pbk). AIP Conference Proceedings 1130, 134–144 (2009).
 2. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „O prognozowaniu na podstawie modeli Holta-Wintersa dla pełnych i niepełnych danych”, Prognozowanie, redaktor naukowy Paweł Dittmann; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 38 (2009), 85–99.

2008

 1. Bohonos Adam, Płuciennik Ryszard, „Modulus of dentability in L1+L”, Function spaces VIII, 39–51, Banach Center Publ., 79, Polish Acad. Sci. Inst. Math., Warsaw, 2008.
 2. Ewert-Krzemieniewski Stanisław, „Conformally flat totally umbilical submanifolds in some semi-Riemannian manifolds”, Kyungpook Math. J. 48 (2008), no. 2, 183–194.
 3. Foralewski Paweł, Hudzik Henryk, Szymaszkiewicz Alicja, „Local rotundity structure of Cesàro-Orlicz sequence spaces”, J. Math. Anal. Appl. 345 (2008), no. 1, 410–419.
 4. Ignaczak Ewa, „Wyznaczanie ekstremów funkcji dwóch zmiennych techniką uzmienniania stałej z wykorzystaniem aplikacji GRAPH”, Tradycyjne i nowoczesne nauczanie matematyki. Matematyka stosowana, Szczecin 2008, 69–74.
 5. Misiak Aleksander, Stasiak Eugeniusz, „G-space of isotropic directions and G-spaces of φ-scalars with G=O (n,1,R)”, Math. Bohem. 133 (2008), no. 3, 289–298.
 6. Bohatyrewicz R., Domanski L., Droździk M., Ignaczak E., Kamiński M., Mizerski A., Nowacki M., Ostrowski M., Pabisiak K., Romanowski M., Safranow K., Sienko J., Sulikowski T., Zietek Z., „Does calcium channel blocker improvement of perfusion impact the functioning of kidney graft in early period after transplantation?”, Transplant, Proc. 40 (2008), no. 4, 1056-8.
 7. Nguyen Hong Thai, Pączka Dariusz, „Generalized gradients for locally Lipschitz integral functionals on non-Lp-type spaces of measurable functions”, Function Spaces VIII, 135–156, Banach Center Publ., 79, Polish Acad. Sci. Inst. Math., Warsaw, 2008.
 8. Nguyen Hong Thai, Pączka Dariusz, „The Young measure representation for weak cluster points of sequences in M-spaces of measurable functions”, Bull. Pol. Acad. Sci. Math. 56 (2008), no. 2, 109–120.
 9. Rosiak Jolanta, „The exponent of the primitive partial join of graphs”, Graph Theory Notes N.Y. 54 (2008), 29–33.
 10. Stȩpień Zofia, „The Lalonde-McDuff conjecture for nilmanifolds”, Differential Geom. Appl. 26 (2008), no. 3, 267–272.

2007

 1. Bohonos Adam, Płuciennik Ryszard, „Modulus of dentability in L1+L ”, Banach Center Publ. 79 (2008), 39–51.
 2. Glanc Barbara, Misiak Aleksander, Szmuksta-Zawadzka Maria, „Equivariant mappings from vector product into G-spaces of ” „φ ” „-scalars with G=O (n,1,R) ”, Math. Bohem. 132 (2007), no. 3, 325–332.
 3. Kamińska Anna, Lennard Chris, Mastyło Mieczysław, Mikulska Sylwia, „The uniform Kadec-Klee property for Orlicz-Lorentz spaces. ” Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 143 (2007), no. 2, 349-374.
 4. Perl Monika, „Nearly perfect sets in the n-fold products of graphs ”, Opuscula Math. 27 (2007), no. 1, 83–88.
 5. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Zastosowanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu brakujących danych dekadowych ”, Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1163 (2007), 287–296.
 6. Zwierzchowski Maciej, „Total domination number of the conjunction of graphs ”, Discrete Math. 307 (2007), no. 7–8, 1016–1020.

2006

 1. Andrzejewski Paweł, Glanc Barbara, „A note on the commutativity of rings ”, Demonstratio Math. 39 (2006), no. 2, 299–303.
 2. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Forecasting on the Basis of ‘Parsimonious’ Hierarchical Models ”, Dynamic Econometric Models Vol.7- Nicolaus Copernicus University - Toruń - 2006, 37–48.

2005

 1. Cui Yunan, Hudzik Henryk, Petrot Narin, Suantai Suthep, Szymaszkiewicz Alicja, „Basic topological and geometric properties of Cesàro-Orlicz spaces”, Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. 115 (2005), no. 4, 461–476.
 2. Formella Stanisław, „A note on geodesic and almost geodesic mappings of homogeneous Riemannian manifolds”. Opuscula Math. 25 (2005), no. 2, 181-187.
 3. Glanc Barbara, Misiak Aleksander, Stępień Zofia, „Equivariant mappings from vector product into G-space of vectors and ”„ε”„-vectors with G=O (n,1,R)”, Math. Bohem. 130 (2005), no. 3, 265–275.
 4. Kucharska Magdalena, „On (k,l)-kernel perfectness of special classes of digraphs”, Discuss. Math. Graph Theory 25 (2005), no. 1–2, 103–119.
 5. Kwaśnik Maria, Perl Monika, „On special k-extendable graphs”, Graph Theory Notes N.Y. 48 (2005), 39–42.
 6. Nguyen Hong Thai, Pączka Dariusz, „Existence theorems for the Dirichlet elliptic inclusion involving exponential-growth-type multivalued right-hand side”. Bull. Pol. Acad. Sci. Math. 53 (2005), no. 4, 361-375.
 7. Zwierzchowski Maciej, „Note on the split domination number of the Cartesian product of paths”, Discuss. Math. Graph Theory 25 (2005), no. 1–2, 79–84.