Kurs dla maturzystów

Banner kursu dla maturzystów Mocni z matmy

W ramach działań promocyjnych uczelni Studium Matematyki prowadzi bezpłatny kurs przygotowawczy do matury z matematyki „Mocni z matmy”. Zakres tematyczny kursu jest dostosowany do aktualnych wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki.

Zajęcia odbywają się w marcu i kwietniu, dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia prowadzone są w grupach na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie internetowym kursu.