Pracownicy

Imię i nazwisko Kontakt telefoniczny, adres e-mail, strona www

dr Monika Perl

Kierownik Studium Matematyki

tel. 91 449-48-16

e-mail: mperl@zut.edu.pl

www: mperl.zut.edu.pl

dr Magdalena Kucharska

Zastępca Kierownika Studium Matematyki

tel. 91 449-48-26

e-mail: magda.kucharska@zut.edu.pl

dr Michał Banakiewicz

tel. 91 449-48-26

e-mail: mbanakiewicz@zut.edu.pl

dr Adam Bohonos

tel. 91 449-46-28

e-mail: abohonos@zut.edu.pl

www: abohonos.zut.edu.pl

dr Mateusz Firkowski

tel. 91 449-48-26

e-mail: mateusz.firkowski@zut.edu.pl

dr hab. Ilona Iglewska-Nowak, prof. ZUT

tel. 91 449-48-26

e-mail: ilona.iglewska-nowak@zut.edu.pl

www: iiglewskanowak.zut.edu.pl

dr Arnold Kowalski

tel. 91 449-48-26

e-mail: arnold.kowalski@zut.edu.pl

dr Włodzimierz Laskowski

tel. 91 449-48-26

e-mail: wlodzimierz.laskowski@zut.edu.pl

dr Zofia Stępień

tel. 91 449-48-26

e-mail: stepien@zut.edu.pl

dr Alicja Szymaszkiewicz

tel. 91 449-49-51

e-mail: alicja.szymaszkiewicz@zut.edu.pl

dr Maciej Zwierzchowski

tel. 91 449-49-51

e-mail: maciej.zwierzchowski@zut.edu.pl

mgr Marta Olszewska

Pracownik administracyjny SM

tel. 91 449-48-26

e-mail: molszewska@zut.edu.pl