2015 - 2019

2019

 1. Banakiewicz Michał, „Sets of Sums of a Series Depending on Sign Distributions”, Analysis Math., 45 (3) (2019), 475–490.
 2. Banakiewicz Michał, „The Lebesgue measure of some M-Cantorval”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 471, 2019, 170-179.
 3. Ewert-Krzemieniewski Stanisław, „On a Class of Submanifolds in a Tangent Bundle with a g-Natural Metric-Normal lift”, International Electronic Journal of Geometry, Volume 12, No. 2, 144-156, 2019.
 4. Iglewska-Nowak Ilona, „Uncertainty Product of the Spherical Abel-Poisson Wavelet”, Applicationes Mathematicae, 46,2, 2019, pp. 265-274.
 5. Iglewska-Nowak Ilona, „Spin weighted spherical wavelets derived from approximate identities”, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 479, 2019, 242-259.
 6. Iglewska-Nowak Ilona, „A continuous spherical wavelet transform for C(Sn)”, Applied and Computational Harmonic Analysis, 47, 2019, 1033-1039.
 7. Kowalski Arnold, Marchenko Ivan, „On deviations and spreads of entire curves”, Annales Polonici Mathematici, 123, 2019, 345-368.
 8. Laskowski Włodzimierz, Nguyen Hong Thai, „Effective Energy Integral Functionals for Thin Films on Curl-Free Vector Fields in the Orlicz-Sobolew Space Setting”, Banach Center Publications, Volume 119, Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2019, 259-277.

2018

 1. Iglewska-Nowak Ilona, „Directional wavelets on n-dimensional spheres”, Applied and Computational Harmonic Analysis, 44, 2018, 201-229.
 2. Iglewska-Nowak Ilona, „Angular multiselectivity with spherical wavelets”, Applied and Computational Harmonic Analysis, 45, 2018, no. 3, 729-741.
 3. Iglewska-Nowak Ilona, „Uncertainty product of the spherical Gauss-Weierstrass wavelet”, International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 16, 2018, no. 4, 1850030, 14 pp.
 4. Rosiak Jolanta, „Well primitive digraphs”, Australasian Journal of Combinatorics, Volume 71(1), 2018, 1-11.
 5. Gołębiewska A., Kluczenko J., Stefaniak Piotr„Bifurcations from the orbit of solutions of the Neumann problem”, Calculus of Variations and Partial Differential Equations, 2018, 57:2.
 6. Rybicki S., Shioji N., Stefaniak Piotr„Rabinowitz Alternative for Non-cooperative Elliptic Systems on Geodesic Balls”, Advanced Nonlinear Studies.

2017

 1. Ewert-Krzemieniewski Stanisław, „On a class of submanifolds in tangent bundle with g-natural metric”, Colloquium Mathematicum.
 2. Iglewska-Nowak Ilona, „Frames of directional wavelets on n-dimensional spheres”, Applied and Computational Harmonic Analysis, 43, 2017, 148-161.
 3. Iglewska-Nowak Ilona, „Uncertainty of Poisson Wavelets”, Kyushu Journal of Mathematics, Vol. 71, No 2, 2017, 349-362.
 4. Iglewska-Nowak Ilona, „On the Uncertainty Product of Spherical Wavelets”, Kyushu Journal of Mathematics, Vol. 71, No 2, 2017, 407-416.
 5. Stȩpień Zofia, Szymaszkiewicz Lucjan, „Arcs in Z2p2, Journal of Combinatorial Optimization, Published online: 12 September 2017.

2016

 1. Iglewska-Nowak Ilona, „Multiresolution on n-Dimensional Spheres”, Kyushu Journal of Mathematics, Vol.70, No.2, 2016, 353-374.
 2. Iglewska-Nowak Ilona, „Directional wavelets on n-dimensional spheres, Applied and Computational Harmonic Analysis, 2016.
 3. Iglewska-Nowak Ilona, „Semi-continuous and discrete wavelet frames on n-dimensional spheres”, Applied and Computational Harmonic Analysis, 40, 2016, 529-552.
 4. Kowalski Arnold, Marchenko I.I., „On the Maximum Points and Deviations of Meromorphic Minimal Surfaces”, Matematychni Studii, V.46, No.2, 137-151.
 5. Laskowski Włodzimierz, Nguyen Hong Thai, „Effective energy integral functionals for thin films with three dimensional bending moment in the Orlicz-Sobolev space setting”, Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimalization, 36, 2016, 7-31.
 6. Misiak AleksanderStępień Zofia, Szymaszkiewicz Alicja, Szymaszkiewicz Lucjan, Zwierzchowski Maciej, „A note on the no-three-in-line problem on a torus”, Discrete Mathematics, 339, 2016, 217-221.
 7. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości dla luk niesystematycznych”, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XVII/1, 2016, 121-136.
 8. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Modele nieklasyczne w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością z lukami systematycznymi - analiza empiryczna”, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 291, 2016, 102-115, ISSN 2083-8611.

2015

 1. Bohonos Adam, Płuciennik Ryszard, „Uniform λ-property in L1∩L∞”, Commentationes Mathematicae, vol. 55, no. 2, 2015, 171-181.
 2. Ewert-Krzemieniewski Stanisław, „On Killing vector fields on a tangent bundle with g-natural metric”, Part II, International Electronic Journal of Geometry, Volume 8, No. 1, 53-76 (2015).
 3. Iglewska-Nowak Ilona, „Continuous wavelet transforms on n-dimensional spheres”, Applied and Computational Harmonic Analysis, 39, 2015, no. 2, 248-276.</l>
 4. Iglewska-Nowak Ilona, „Poisson wavelets on n-dimensional spheres”, Journal of Fourier Analysis and Applications, 2015, 21:206-227.
 5. Rybicki Sławomir, Stefaniak Piotr, „Unbounded sets of solutions of non-cooperative elliptic systems on spheres”, Journal of Differential Equations, 259, (2015), 2833-2849.
 6. Stȩpień Zofia, Szymaszkiewicz Lucjan, Zwierzchowski Maciej, „The Cartesian product of cycles with small 2-rainbow domination number”, J. Comb. Optim., 30, 2015, no. 3, 668-674.
 7. Rosiak Jolanta, Szmuksta-Zawadzka Maria, „Kompetencje matematyczne studentów uczelni technicznych”, Forum Uczelniane, Nr 1 (25), 2015, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, strona nr 15.
 8. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Wykorzystanie danych oczyszczonych o wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmiennych ze złożoną sezonowością”, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XVI/4, 2015, 147-159.