Moocni z matmy

Banner projektu Moocni z matmy

W ramach projektu „Moocni z matmy – otwarty kurs matematyki” powstał darmowy i ogólnodostępny interaktywny kurs matematyki (również w wersji anglojęzycznej). Jest on adresowany między innymi do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którzy rozpoczynają studia na uczelniach technicznych. Pomoże on uczestnikom usystematyzować posiadaną wiedzę matematyczną i uzupełnić ewentualne braki wynikające z różnicy programowej. Dzięki temu łatwiej będzie studentom zrozumieć nowe pojęcia związane z matematyką wyższą. Kurs zawiera bowiem podstawowe definicje, twierdzenia i wzory matematyczne zawarte w podstawie programowej nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej. Wszystkie pojęcia są poparte licznymi przykładami, zadaniami rozwiązanymi krok po kroku, rysunkami i tabelami oraz apletami GeoGebry i krótkimi filmikami. Dodatkowo posiada randomizowane ćwiczenia z podpowiedziami i pełnymi rozwiązaniami.

W projekcie udział biorą pracownicy Studium Matematyki (dr Magdalena Kucharska, dr Monika Perl i dr Adam Bohonos) oraz Studium Języków Obcych (mgr Marek Stelmaszczyk).

Kursy „Moocni z matmy” oraz „Strong at maths” są dostępne dla każdego zarejestrowanego użytkownika platformy Navoica. Obejmują one materiał z zakresu: logiki, analizy matematycznej, algebry, geometrii analitycznej, kombinatoryki oraz rachunku prawdopodobieństwa.