Aktualności

Matematyka w obiektywie 06.09.2020 20:13

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu „Matematyka w obiektywie” w terminie 1.09–1.11.2020 r. Konkurs ten jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Mathematics in Focus”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

Plakat 11 edycji konkursu Matematyka w obiektywie