Aktualności

Organizacja zajęć dydaktycznych w Studium Matematyki w semestrze zimowym 2020/2021 01.10.2020 21:00

W zakładce COVID-19 dostępne są wytyczne dla studentów i nauczycieli akademickich dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych w Studium Matematyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. Dodatkowo zamieszczone są komunikaty i procedury ZUT w związku z wirusem SARS-CoV-2 oraz wytyczne GIS.