Aktualności

Projekt dydaktyczny „Moocni z matmy – otwarty kurs matematyki” 01.10.2019 12:57

W ramach projektu „Moocni z matmy – otwarty kurs matematyki” powstaje darmowy i ogólnodostępny interaktywny kurs matematyki. Jest on adresowany między innymi do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którzy rozpoczynają studia na uczelniach technicznych. Pomoże on uczestnikom usystematyzować posiadaną wiedzę matematyczną i uzupełnić ewentualne braki wynikające z różnicy programowej. Dzięki temu łatwiej będzie studentom zrozumieć nowe pojęcia związane z matematyką wyższą. Kurs zawierał będzie bowiem podstawowe definicje, twierdzenia i wzory matematyczne zawarte w podstawie programowej nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej. Wszystkie pojęcia będą poparte licznymi przykładami, zadaniami rozwiązanymi krok po kroku, rysunkami i tabelami oraz apletami GeoGebry i krótkimi filmikami. Dodatkowo posiadał będzie randomizowane ćwiczenia z podpowiedziami i pełnymi rozwiązaniami.