Aktualności

Stopień naukowy doktora nadany pracownikowi Studium Matematyki 09.07.2021 14:07

Rada Naukowa Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego dnia 8.07.2021 nadała mgr. Mateuszowi Firkowskiemu stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka na podstawie rozprawy doktorskiej „Selected problems of stability and observability of Timoshenko beams”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć w pracy naukowej.