Publikacje przyjęte do druku

1. Iglewska-Nowak Ilona, Semi-continuous and discrete wavelet frames on n-dimensional spheres, Applied and Computational Harmonic Analysis, dx.doi.org/10.1016/j.acha.2015.03.010.